ประกาศผลรางวัล

กิจกรรม ส่งท้ายสงกรานต์ 2

สมาชิกที่ได้รับรางวัล เครดิตจะถูกเติมเข้าในโบนัสของผู้เล่นที่ได้รับรางวัลโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากประกาศผล!!

กิจกรรม สาดทองคำ แทนสาดน้ำ แฮปปี้รับสงกรานต์ (1)

สมาชิกที่ได้รับรางวัล เครดิตจะถูกเติมเข้าในโบนัสของผู้เล่นที่ได้รับรางวัลโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากประกาศผล!!

กิจกรรม สาดทองคำ แทนสาดน้ำ แฮปปี้รับสงกรานต์ (2)

สมาชิกที่ได้รับรางวัล เครดิตจะถูกเติมเข้าในโบนัสของผู้เล่นที่ได้รับรางวัลโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากประกาศผล!!

กิจกรรม เติมปั๊บรับโชค ส่งท้ายเดือนแห่งความรัก 1

สมาชิกที่ได้รับรางวัล เครดิตจะถูกเติมเข้าในโบนัสของผู้เล่นที่ได้รับรางวัลโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากประกาศผล!!

กิจกรรม เติมปั๊บรับโชค ส่งท้ายเดือนแห่งความรัก 2

สมาชิกที่ได้รับรางวัล เครดิตจะถูกเติมเข้าในโบนัสของผู้เล่นที่ได้รับรางวัลโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากประกาศผล!!